Οι ψυγειομεταφορές προϊόντων απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες ψύξης, με στόχο τα προϊόντα σας να φτάνουν αναλλοίωτα στον προορισμό τους. Περιπτώσεις μεταφοράς ψυχρού φορτίου επιβάλλουν σταθερή θερμοκρασία σε ορισμένες καταστάσεις, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή της θερμοκρασίας θεωρείται απαγορευτική για τη βιωσιμότητά τους.

Η εταιρεία ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες  μεταφοράς ψυχρού φορτίου με σύγχρονα φορτηγά – ψυγεία, που μπορούν να μεταφέρουν φορτία σε ψύξη ή κατάψυξη, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Διαθέτοντας μακρόχρονη πείρα και άριστη εξειδίκευσή μας στις ψυγειομεταφορές, εγγυόμαστε την ασφαλή και αποτελεσματική φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ψυχρού φορτίου σε κάθε προορισμό σε όλη την Ελλάδα.

Ο σύγχρονος στόλος μας περιλαμβάνει φορτηγά τύπου «ψυγείο» που προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού ώστε τα προϊόντα να μεταφέρονται ασφαλή, αναλλοίωτα και στην αρχική τους κατάσταση. Με την πολυετή πείρα μας στις ψυγειομεταφορές  εκτελούμε μεταφορές νωπών, φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων όπως και κάθε ψυχρού ή κατεψυγμένου φορτίου, γνωρίζοντας απόλυτα τις ιδιαίτερες ανάγκες για προϊόντα που βρίσκονται σε χαμηλή θερμοκρασία – ψύξη, όσο και σε βαθιά ψύξη – κατάψυξη.

Έχοντας υλοποιήσει μια σειρά από πολλές ψυγειομεταφορές σε όλη την Ελλάδα, στην ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ εξασφαλίζουμε την άριστη μεταφορά ψυχρού φορτίου με υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το εμπόρευμά σας. Οι διαρκείς και σταθερές συνεργασίες που έχουμε δημιουργήσει όλα τα χρόνια της συνεχούς παρουσίας μας στον χώρο των μεταφορών, επιβεβαιώνουν την αρτιότητα των υπηρεσιών μας.