Η ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ προσφέρει άμεσες λύσεις για μεταφορές ξηρού φορτίου σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας μεγάλη πείρα στον τομέα της διαχείρισης αποθεμάτων, μεταφοράς, διανομής και εμπορικής υποστήριξης.

Μέσα από ένα αξιόλογο πελατολόγιο, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αποθήκευση-διαχείριση προϊόντων, διανομή σε επίπεδο τεμαχίου-κιβωτίου-παλέτας και παραδόσεων πανελλαδικά με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Οι διανομές υλοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια σε ξηρό και σε ψυχρό φορτίο διαφόρων θερμοκρασιών, με την υποστήριξη του άριστα εξοπλισμένου στόλου και του έμπειρου προσωπικού που διαθέτουμε.   

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών ξηρού φορτίου, προσαρμοζόμενοι πλήρως στις επιμέρους ανάγκες κάθε περίπτωσης. Προσφέρουμε ασφάλεια και υψηλό επίπεδο προστασίας κατά τη διάρκεια αποθήκευσης και μεταφοράς κάθε ξηρού φορτίου, ανεξάρτητα από το μέγεθος.